The earnings-related pensions video is now in English, Russian and Estonian / Eläketurvakeskuksen ohjevideosta löytyy nyt kieliversioita - englanti, venäjä ja viro

Information on earnings-related pensions

The Finnish Centre for Pensions has produced an animated video on how earnings-related pensions accure in Finland. The video is intended mainly for foreigners coming to work in Finland for a shorter or longer period of time. The video is available in English, Estonian and Russian.

The video explains, among other things, that employers and workers pay pension contributions together in Finland, the employer withholds the worker’s share of the contribution from the wages, and the self-employed take out the insurance and pay the total pension contributions themselves. The video also points out that, to prevent double insurance, a worker who works in two or more EU countries at the same time is to pay social security contributions to one country only.

In due time, the pension accrued in Finland is paid to the insured person, regardless of in which country they live. The pension is not paid out automatically but must be claimed.

 

Työeläketietoa Suomeen töihin tuleville

Eläketurvakeskus on tuottanut havainnollisen piirrosvideon työeläkkeen kertymisestä Suomessa. Video on tarkoitettu pääasiassa Suomeen lyhyeksi tai pidemmäksi aikaa töihin tuleville ulkomaalaisille. Videosta on tehty versiot englanniksi, viroksi ja venäjäksi.

Ohjevideolla kerrotaan muun muassa, että Suomessa työnantaja ja työntekijä maksavat yhdessä eläkemaksuja, työnantaja perii ne suoraan palkasta ja yrittäjä hoitaa itse eläkevakuutuksensa. Lisäksi videolla tuodaan esiin, että tuplavakuuttamisen estämiseksi kahdessa eri EU-maassa rinnakkain työskentelevän työntekijän on maksettava sosiaaliturvamaksunsa vain yhteen maahan.

Suomessa kertynyt työeläke maksetaan aikanaan mihin tahansa maahan, jonne sitä ansainnut on mahdollisesti muuttanut eläkepäivikseen. Työeläkettä on aina erikseen haettava.